Biên bản họp BCH mở rộng của CLB ngày 08/10/2017

Ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tập đoàn Thạch Bàn (số 455 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), Câu lạc bộ doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội tiến hành cuộc họp Ban chấp hành mở rộng, thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 09h30 đến 12h00. Số đại biểu tham dự cuộc họp gồm 18 đại biểu.

Chi tiết Biên bản họp BCH CLB ngày 08/10/2017 Xem tại đây

 

Post Author: Tien Duong