Giấy mời tham dự buổi gặp gỡ của CLB ngày 10/12/2017

CLB DOANH NHÂN  ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH TẠI HÀ NỘI ——————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————                     Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017  GIẤY MỜI THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ CLB DOANH NHÂN ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH (Khu vực phía […]

Biên bản họp BCH mở rộng của CLB ngày 08/10/2017

Ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tập đoàn Thạch Bàn (số 455 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), Câu lạc bộ doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội tiến hành cuộc họp Ban chấp hành mở rộng, thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 09h30 đến 12h00. […]

Thông báo kết quả Chương trình gặp gỡ Doanh nhân người Ninh Bình tại Hà Nội lần thứ 2 vào ngày 27/08/2016

Ngày 27/8/2016 tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã diễn ra cuộc Gặp gỡ các doanh nhân người Ninh Bình lần thứ 2. Cuộc gặp có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Ban Liên lạc: Trưởng ban liên lạc Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, các vị Phó ban: Vũ Vương […]